Nieuwe  suggestie

Ontbreekt een accommodatie? Laat ons de suggestie weten. Na controle van de betreffende accommodatie kunnen we besluiten om de nieuwe accommodatie op SuperLogies te plaatsen.

Vermelding op SuperLogies is kosteloos. Slechts één voorwaarde: tenminste voldoen aan alle eisen van 'een SuperLogies' !


Eisen

  1. bijzonder onderkomen; uniek in soort binnen Benelux
  2. mooie ligging
  3. kleinschalig en uitermate geschikt voor 2 personen
  4. vergund en elk jaargetijde beschikbaar
  5. gerealiseerd en onderhouden volgens een welzijnsnorm die past bij 'een SuperLogies'
  6. goede service en persoonlijke benadering (indien van toepassing)
  7. eigen Nederlandstalige website met voldoende en eenduidige informatie, waarmee een goede indruk wordt gegeven van de accommodatie en de omgeving in woord en beeld
  8. en tot slot: een waardevolle aanvulling voor SuperLogies

Plaatsing  op  SuperLogies

Plaatsing op SuperLogies betekent een kosteloze vermelding in een passende categorie met begeleidende tekst en foto's. Tevens worden de adresgegevens (met telefoonnummer en website) vermeld en een beknopte opsomming van het aangebodene, de geografische ligging en belangrijke ontspanningsmogelijkheden van de verblijvende gasten.


Aanmelden

Aanmelding is gratis

Slechts één voorwaarde:
voldoen aan plaatsings- eisen!

suggestie doorgeven

(N.B. er wordt alleen gereageerd op aanmel- dingen die voldoen aan alle eisen)